You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
En
Call us: 0700 50 557

The diamonds

Покупката на диамант е обмислена покупка.

Добре е да отделите повече от времето си, за да получите повече информация и насоки от познавачите.  

Представяме ви един кратък, ясен и последователен формат, който ще ви даде начална ориентация. Тази система за класифициране се използва в рамките на диамантената индустрия.

the 4Cs

CARAT (тегло)

COLOUR (цвят)

CLARITY (чистота)

CUT (шлифовка)

 

4-те основни характеристики на диаманта.

 

CARAT (тегло) 1ct = 0,2 g.

Теглото на диаманта се измерва в карати. Един карат равен на 0,2 грама или 100 точки, което показва размера.

 

 

COLOUR (цвят)

Цветът на диамантите варира от безцветен до бледо жълт. Категорията цвят се определя, като диамантите се сравняват с редица диаманти еталони. Перфектният диамант са безцветен (цвят D: изключително бяло +).

Диамантите могат да бъдат цветни от кафяво до поразително жълто, розово, лилаво, червено, синьо и зелено. Наричат се "вълшебни цветове“.

 

CLARITY (чистота)

Под чистота на диаманта се разбира прозрачността на скъпоценния камък. Като формирани в земните недра, природата е оставила отпечатък върху всички естествени диаманти. От гледна точка на качеството на диаманта, това са миниатюрни вътрешни характеристики. Скалата за чистота на диамантите отразява на размера, броя и разположението на тези характеристики при изследване със силно увеличаваща лупа (10 х).

Диамантите, които нямат видими с невъоръжено око инклузии, са с отлично качество. Изключителното и най-рядко срещано ниво на качество на диаманта е т.нар. „кристална чистота“. Това означава, че при изследване на диаманта с лупа  не се откриватт никакви  инклузии.

 

CUT (шлифовка)

Качеството на полираната повърхност зависи от твърдостта на материала. Тъй като диаманта е най-твърдото вещество на планетата качеството на полировката може да стигне до най-високо ниво. Идеалната полировка позволява да видим уникалните свойства на диаманта като блясък прозрачност и игра на светлината с всички цветове на дъгата.