Гаранции

Закупените бижута от „БЕЛИССИМА ВИП“ ЕООД са придружени със сертификат, който гарантира, че изделията отговарят на посочената проба и тегло.

                SERTIFICATE

Гаранционният срок на изделията е 30/трийсет/ дни.

При отстраними дефекти, които не са по вина на клиента, изделията се отремонтират в срок от 10/десет/ дни.

Може да замените закупеното от вас изделие с друго по избор на същата себестойност в 3/три/ дневен срок.

Не се възстановяват пари.

Гаранционните условия важат само срещу представяне на сертификата на изделието.

 

„БЕЛИССИМА ВИП“ ЕООД осигурява и след гаранционно обслужване на своите клиенти.